32 bitne aplikacije - 2000/Xp/7/8/10


1. risanje geodetskih načrtov - vsi moduli

Geos 8

2. obdelava katastra stavb - modul Stavbe
3. obdelava 3D plastnic - modul
Plast
4. obdelava profilov - modul Profil
5. gospodarska javna infrastruktura - modul INFRA
6. obdelava komasacij - modul komasacije
7. program za pregledovanje 3D oblaka točk oblak točk