32 bitne aplikacije - XP/7/8/10/11


1. Osnova za izdelavo geodetskih načrtov

    in elaboratov za kataster

Geos 8

2. obdelava katastra stavb - modul Stavbe
3. obdelava 3D plastnic - modul
Plast
4. obdelava profilov - modul Profil
5. gospodarska javna infrastruktura - modul INFRA
6. obdelava komasacij - modul komasacije
7. program za pregledovanje 3D oblaka točk oblak točk