geos9


Stran za tehnično pomoč pri uporabi in posodobitvah GEOS10

LEKCIJE


VPRAŠANJA IN ODGOVORI  (8.8.2022)

GEOS10 bo v fazi testiranja do 16.9.2022, ker v širši uporabi z aktualnimi bazami XML še ni imel možnosti delovanja.

Vsi aktivni uporabniki GEOS9 z WEB ključem, samodejno dobijo licenco GEOS10 do poteka licence GEOS9, tako da ni potreben kontakt še po Epošti (razen če GEOS10  na WEB ključu ne bo deloval, deluje pa GEOS9).

Uporabniki GEOS9 z USB ključem, pa naj pošljejo v priponki datoteko GN1, katero dobijo z zagonom SERIJA, vrnjeno bodo dobili GN2 datoteko z licenco GEOS10 do poteka licence GEOS9.

Reset eventualne aktivne proste licence GEOS9 se naredi z 2x FreeWEB/NET (izklop/vklop) v kontaktu z WEB/NET ključem.

Kratka navodila prve inštalacije GEOS10 za obstoječe uporabnike GEOS9, ki že imajo aktiviran WEB ključ, ali so dobili GN2 datoteko za GEOS10:
Če vaš brskalnik sporoči da ZIP 'ni varen', morate izbrati dodatne opcije (...) in datoteko označiti kot VARNO, da se bo lahko shranila na disk vašega računalnika.

Vse datoteke na naši spletni strani so naložene 100% brez VIRUSOV.  V  kolikor kak Antivirus sporoči 'grožnjo' (npr. za GEOS10.EXE , ali GfaWin23.ocx), tedaj morate obvezno to dati v izjeme, ker daje lažni alarm (vidi grožnjo tam, kjer je v resnici ni).

Inštalacijski CD (ZIP, 23 MB, ko še fizično ne obstaja Geos, se razpakira v neko začasno mapo, zažene se SETUP), navodilo v PDFPrimere začete v GEOS9 za GU se obvezno dokonča v GEOS9. Ko je primer končan za GU, pa se lahko predela z GEOS10 (glejte PDF navodila o predelavi TMP).

V fazi testiranja se naj na info@zeia.si sproti sporočajo
napake/problemi v GEOS10 pisno z 'recepti' ukazov in priloženo eno datoteko ZIP (datoteke GEX, DBF, izvorni izvozi XML iz IS Katastra).

Postopek dela v GEOS10 se naj pomni, da se v primeru eventualnih problemov lahko posreduje 'recept' do problema.

Napake, ki se sporočajo v bazi katastra pri uvozu podatkov XML in jih v podatkih v GEOS10 ni možno popraviti, se eventualno naj sporočajo še na GU (možne napake so sevede tudi na ISKataster).
Za boljše razumevanje kontrol in napak pri uvozu XML v ISKataster se naj temeljito prouči PDF dokument, ki je bil že predstavljen na izobraževanjih GU.

Uporabniki bodo morali žal v tem 'brezplačnem' testnem obdobju vzeti v zakup eventualne 'probleme' v GEOS10 zaradi hroščev, ki se bodo pa relativno hitro odpravili, v kolikor se bo to dokumentirano sporočalo (podatki + recept).


Vsaj enkrat tedensko (običajno v ponedeljek) se naj preverijo posodobitve s Pomoč/Kontrola posodobitve in se pogledajo aktualne novosti.

Tehnična podpora za GEOS10 se bo nanašala izrecno na delo z GEOS10, vsebinske pomoči v zvezi z novimi pravili katastra in delom na ISKataster se ne bo moglo nuditi, ker fizično to ni izvedljivo.

Tehnična podpora GEOS10 bo primerno organizirana za obvladovanje ('100x' ista vprašanja).  Vsako novo vprašanje od uporabnika in odgovor se bo dokumentiral v enem PDF, ki se bo posodabljal na tej spletni strani.

Če uporabnik ne bo dobil odgovora v doglednem času po Epošti, to pomeni, da so vsi ustrezni ali podobni odgovori že v PDF dokumentih in se tega potem še enkrat posebej ne piše (faktor je pač omejeni čas).

Kot bo čas dopuščal, se bodo naredile pa še kratke video lekcije o posameznih tematikah.

Tematike, ki še niso obdelane oz. dovolj preizkušene, ker še ni bilo dovolj ustreznih podatkov:

-  obdelava občin in daljic Slovenije

- posodobitev z novim izrezom XML

- uvoz vseh presekov

-  modul INFRA za GJI (je še v začetni fazi, vgrajeni so formati  iz  decembra 2021, zadeve niso še bile preizkušene.  INFRA se bo razvijal kot bo čas dopuščal, prioriteta je sedaj ISKataster.

LEKCIJE

VPRAŠANJA IN ODGOVORI  (8.8.2022)


Nadgradnja GEOS10 (ver 0.27, 16.8.2022, ZIP)

ZIP ročno razpakirate v obstoječo mapo od GEOS10 in vse povozite. Sled do predhodne verzije, če nova eventualno ni v redu (Geos10_star)

Vse datoteke na naši spletni strani so naložene 100% brez VIRUSOV. 
 

Opis novosti: