RADIMPEX programska oprema za gradbeništvo:
Radimpex TOWER ArmCad Metal Studio

ZEIA d.o.o.  programska oprema za gradbeništvo:
32 bitne aplikacije (XP/7/8/10)


statika in dinamika linijskih konstrukcij
dimenzioniranje AB prerezov, razpoke
analiza AB in predhodno prednapetih nosilcev
stabilnostna analiza podpornih zidov in kašt po EC7
dimenzioniranje kanalskih cevi

ZEIA