Radimpex

Metal Studio

program za risanje jeklenih konstrukcij


Metal Studio je sodobno programsko orodje za izdelavo visoko profesionalnih načrtov jeklenih konstrukcij, ki deluje v okolju AutoCAD-a. Omogoča kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije vključno s kompletno in detajlno specifikacijo ter rekapitulacijo.Velika lahkotnost, enostavnost in hitrost pri delu, funkcionalnost in fleksibilnost, so uspešno združeni v programu Metal Studio. Visoka stopnja integracije s programom AutoCAD omogoča, da se kompleksne entitete narejene s programom Metal Studio obnašajo kot standardni elementi AutoCAD-a.


Funkcionalnost

 

Program Metal Studio omogoča kreiranje kompleksnih in kvalitetnih risb jeklenih konstrukcij.

Najpomembnejše funkcije programa so:
• Modeliranje palic z velikim številom različnih prečnih prerezov - valjanih, varjenih, hladno oblikovanih, enodelnih in večdelnih. Baze prečnih prerezov so odprte in se lahko spreminjajo ter dopolnjujejo.
• Modeliranje pločevin poljubne geometrije.
• Avtomatsko pozicioniranje in štetje elementov.
• Označevanje elementov z možnostjo izbora velikega števila stilov označevanja.
• Oblikovanje elementov z različnimi načini - definiranjem. odprtin, prodorov, sekanjem, vrtanjem.
• Avtomatsko določevanje vidnih i nevidnih robov.
• Modeliranje spojev z vijaki - paralelno in radialno razporejanje velikega števila tipov z velikim številom simbolov za označevanje. Baze razpoložljivih vijakov so odprte in se lahko spreminjajo ter dopolnjujejo.
• Modeliranje zvarov in njihovo označevanje v skladu s standardi, vendar tudi možnost definiranja povsem poljubnih stilov označevanja.
• Kreiranje prerezov skozi en ali več elementov istočasno.
• Kreiranje vzdolžnih pogledov ter vzdolžnih in prečnih prerezov z vnosom globine gledanja.
• Kreiranje risb detajlov.
• Avtomatska izdelava delavniških risb, detajlno kotiranih in označenih.
• Avtomatska izdelava projektne dokumentacije, ki zajema specifikacijo in rekapitulacijo materiala, teže, dolžine, površine za barvanje (po sklopih, za celo risbo ali za več risb naenkrat).
• 3D vizualizacija in senčenje.
• Uvoz geometrije iz programa Tower.
• Konstruiranje večjega števila tipskih in karakterističnih elementov - detajl spojev, pločevin, ojačitev, čelne pločevine....
• Preračun in kontrola spojev (še bo opcijsko).

Koncept

Klasičen pristop, ki je vseboval nujnost kreiranja kompletnega in detajlnega 3D modela, preden bi se več ali manj z avtomatskim postopkom dobili končni rezultati- 2D risbe, smo zamenjali z bolj  praktičnim, učinkovitejšim in fleksibilnejšim sistemom.
Metal Studio prinaša inovativen koncept istočasnega 3D modeliranja in 2D detajliranja, ki omogoča lažje in hitrejše delo z večjo možnostjo prilagojevanja končnega izdelka - 2D risbe in istočasno zadržanje visoke stopnje avtomatizma.
Praktičnost tega koncepta se izraža  v veliki lahkotnosti kreiranja modela, ki se izvaja z ravninskim risanjem. Z uporabo izjemno enostavnega in razumljivega sistema prostorskega ravnanja, je mogoče hitro priti do želenega modela. Modeliranje se odvija po sklopih in ni pogojeno z obstojem celega prostorskega modela.
Efektivnost se izraža v povečani hitrosti dela - vse kar se riše, se riše tako, da predstavlja končni izdelek, 2D risbo. Rezultati dela so takoj vidni in pripravljeni za tisk. V 2D prikazu ne obstaja razlika med risbo modela in risbo detajla. V vsakem trenutku je možen prehod v 3D režim in prikaz realističnega 3D modela.
Fleksibilnost se izraža v zmožnosti programa, da zaradi naknadne spremembe modela avtomatski ažurira vse 2D risbe. Zraven tega je omogočeno menjanje generiranih 2D risb z naknadnim kotiranjem, označevanjem, dodajanjem in brisanjem, vse to z zadržanjem njihove avtomatske ažurnosti zaradi kakršne koli spremembe na modelu.
Definiranje ter možnost uporabe poljubnih stilov kotiranja in označevanja, povečuje uporabnost ter zagotavlja veliko prilagodljivost zahtevam uporabnika.

Prepoznavna enostavnost uporabe

Dolgoletna opredelitev podjetja RADIMPEX pri izdelavi razumljivih ter hitrih za učenje, vendar istočasno zelo funkcionalnih in z zmožnostmi bogatih programov, katero že dolgo let potrjuje s programoma Tower in ArmCAD, je popolnoma prišla do izraza pri razvoju in izdelavi programa Metal Studio. V navezi z uporabniki so pridobili informacije o njihovih željah in potrebah, pri samem razvoju programa pa je sodelovalo tudi večje število strokovnjakov z bogatimi projektantskimi izkušnjami.

 

Nujna konfiguracija računalnika

• Windows XP, Vista, Windows 7/8
• AutoCAD 2007-2014 (ne Lite)


 Slovenska navodila [PDF, 6.1 MB]